HANAR/MALES.


Här presenterar jag några av dom hundar jag köpt eller fött upp:
Alla bor inte hos mig utan ägs av andra. Se vidare info på varje hund.


DK JV-13 NO JV-13 SE JV-13 HE JV-13, FI JV-13.
Esslex Kiss me Tiger. "Harry"

BJ CH SE UCH FI UCH C.I.B Extra Art Genstat, "Paluch".


Yvez Nadis Amour Partage, "Maurice"


Tribute from Genstat, "Pelle"

 Esslex One Direction, "Danny"


Esslex Oasis, "Svante"


Esslex Olivier a Thallysman, "Olle"